Συνεδριακός Τουρισμός

Επί μια δεκαπενταετία, ειδικό τμήμα του Golden Travel οργανώνει με επιτυχία συνέδρια υψηλών προδιαγραφών με πολυάριθμες συμμετοχές και απαιτητικό συντονισμό. Η καθιέρωσή μας στο χώρο του συνεδριακού τουρισμού για επιχειρήσεις αποδεικνύει τις άψογες υπηρεσίες της εταιρίας μας.